Ocena jakości życia wschodzącej klasy wyższej w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena jakości życia wschodzącej klasy wyższej w Polsce

Abstrakt

W pracy zastosowano dwa modele teoretyczne do oceny jakości życia wschodzącej klasy wyższej w Polsce. Jakość życia wyrażono za pomocą wskaźnikowej zmiennej „zadowolenie z życia” na 5-stopniowej skali Likerta. Model pierwszy zakłada ciągły charakter pomiaru wyników skali Likerta i wykorzystuje ortogonalną regresję epsilon. Model drugi respektuje porządkowy pomiar skali Likerta i korzysta z porządkowej regresji logistycznej. Dane statystyczne pochodzą z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 90 respondentów z klasy wyższej w Warszawie. Oba modele zidentyfikowały następujące predykatory zadowolenia z życia: zadowolenie z małżeństwa, zadowolenie z pracy oraz płeć respondenta. To oznacza, że skala pomiaru nie miała znaczenia przy ocenie zadowolenia z życia wschodzącej klasy wyższej w Polsce.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Śląski Przegląd Statystyczny nr 11, strony 209 - 227,
ISSN: 1644-6739
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Kot S., Słaby T.: Ocena jakości życia wschodzącej klasy wyższej w Polsce// Śląski Przegląd Statystyczny. -Vol. 11., nr. 17 (2013), s.209-227
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi