Liniowe i nieliniowe modele wielowymiarowej kalibracji do predykcji stężenia substancji z pomiarów woltamperometrycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Liniowe i nieliniowe modele wielowymiarowej kalibracji do predykcji stężenia substancji z pomiarów woltamperometrycznych

Abstrakt

Pomiary woltamperometryczne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki, np. w przemyśle farmaceutycznym. Dane uzyskane w wyniku takich pomiarów zawierają informację odnośnie rodzaju i stężenia badanej substancji, jednakże są one często kłopotliwe w bezpośredniej interpretacji. Z tego powodu, istnieje konieczność wykorzystania odpowiednich metod matematycznych, które umożliwiają uzyskanie bezpośredniej i precyzyjnej informacji o mierzonej substancji. W tym celu mogą być wykorzystane metody zaliczane do grupy metod wielowymiarowej kalibracji umożliwiające predykcję rodzaju i koncentracji mierzonego związku na podstawie jego charakterystyki prądowo-napięciowej. W niniejszej pracy przedstawione zostaną metody liniowe – regresja PLS (ang. Partial Least Squares) oraz nieliniowe – SVR (ang. Support Vector Regression) wykorzystywane do konstrukcji modeli kalibracyjnych. Sposób konstrukcji modeli kalibracyjnych zaprezentowany zostanie na przykładzie zbioru danych woltamperometrycznych roztworów kwasu askorbinowego (witaminy C) i paracetamolu.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Kalinowski P., Murawska K., Woźniak Ł., Jasiński G., Jasiński P.: Liniowe i nieliniowe modele wielowymiarowej kalibracji do predykcji stężenia substancji z pomiarów woltamperometrycznych// XVIII Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 10-12 Października 2013, Gdańsk/ ed. A. Bujnowski; J. Wtorek Gdańsk: , 2013, s.1-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi