Podstawowe sposoby zwiększania wiarygodności wykonania przebiegów wymagających udziału człowieka w human workflow - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podstawowe sposoby zwiększania wiarygodności wykonania przebiegów wymagających udziału człowieka w human workflow

Abstrakt

Opisano pojęcie procesu biznesowego oraz przepływu pracy w kontekście automatyzacji mającej na celu optymalizację działań i podniesienie jakości usługi. Przedstawiono charakterystykę procesów pracy angażujących człowieka oraz wykorzystujących dedykowane wzorce przepływów tego typu. Zaproponowano zwiększenie stopnia automatyzacji wykonania procesu wraz z metodami zwiększania wiarygodności wykonania przebiegów pracy przez kontrolę wykonania czynności wymagających udziału człowieka. Zaproponowano również sposoby rozbudowy wzorców projektowych o tego typu elementy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Kaskbook Integracja systemów informatycznych Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych strony 3 - 18
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Dziubich K.: Podstawowe sposoby zwiększania wiarygodności wykonania przebiegów wymagających udziału człowieka w human workflow// Kaskbook Integracja systemów informatycznych Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych/ ed. red. H. Krawczyk. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2012, s.3-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi