Polityka transportowa państwa na lata 2005-2025 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polityka transportowa państwa na lata 2005-2025

Abstrakt

Wprowadzenie. Diagnoza. Cele polityki transportowej. Zasady polityki transportowej. Priorytety. Bezpieczeństwo w transporcie. Polityka transportowa a środowisko naturalne. Zakończenie

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Opublikowano w:
Transport Economics and Logistics strony 13 - 30,
ISSN: 2545-1642
Tytuł wydania:
Transport a Unia Europejska : Polski transport w europejskiej perspektywie strony 13 - 30
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Krystek R.: Polityka transportowa państwa na lata 2005-2025// Transport a Unia Europejska : Polski transport w europejskiej perspektywie/ ed. pod red. Danuty Rucińskiej i Elżbiety Adamowicz. Gdańsk: Fund. Rozw. Uniw. Gdań., 2006, s.13-30
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi