Polystyrene/polybutadiene blends: an analysis of the phase inversion regionand cophase continuity and a comparison with theoretical predictions. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polystyrene/polybutadiene blends: an analysis of the phase inversion regionand cophase continuity and a comparison with theoretical predictions.

Abstrakt

Mieszaniny przygotowano przez mieszanie w stopie. Występowanie jednego lubobu polimerów w postaci fazy ciągłej stwierdzano przez badanie morfologii przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego i przez rozpuszczanie jednego ze składników mieszaniny. Badania morfologii mieszanin wykazały, że polistyren występował w postaci globul przy jego zawartości do 30%. Przy zawartości od 40% do 60% obserwowano fazy ciągłe obu składników. Zastosowano różne modele teoretyczne do oceny stosunków objętościowych składników mieszaniny w punkcie inwersji faz i stwierdzono, że modele te powinny zostać zmodyfikowane przy uwzględnieniu efektów elastycznych, lepkościowych i morfologicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE nr 89, strony 1007 - 1016,
ISSN: 0021-8995
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Joseph S., Rutkowska M., Jastrzębska M., Janik H., Haponiuk J., Sabu T.: Polystyrene/polybutadiene blends: an analysis of the phase inversion regionand cophase continuity and a comparison with theoretical predictions. // JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE. -Vol. 89., (2003), s.1007-1016
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi