Pomiar ciągły szerokości i przechyłki w rozjazdach kolejowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiar ciągły szerokości i przechyłki w rozjazdach kolejowych

Abstrakt

W artykule opisano zasady przeprowadzania pomiarów szerokości torui żłobków na podstawie obowiązujących przepisów na liniach kolejowych w Polsce i Niemczech. Następnie omówiono metodykę wykonywania pomiarów ciągłych szerokości toru i różnicy wysokości toków szynowych w rozjazdach kolejowych z wykorzystaniem toromierza elektronicznego TEC1435.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 1 - 0,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kędra Z.: Pomiar ciągły szerokości i przechyłki w rozjazdach kolejowych// Logistyka. -., nr. nr 6 (2010), s.1-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi