Pomiary impedancji (rezystancji) udarowej uziemień odgromowych. W: Pracepomiarowo-kontrolne przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. [Aut.] Gryżewski Z. Wyd. 4. Warszawa: Centr. Ośr. Szkol. i Wyd. SEP** 2002 s. 190-210, 10 rys. 1 tab. bibliogr. 12 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary impedancji (rezystancji) udarowej uziemień odgromowych. W: Pracepomiarowo-kontrolne przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. [Aut.] Gryżewski Z. Wyd. 4. Warszawa: Centr. Ośr. Szkol. i Wyd. SEP** 2002 s. 190-210, 10 rys. 1 tab. bibliogr. 12 poz.

Abstrakt

Opisano najczęściej stosowane odmiany metod pomiaru rezystancji statycznej iimpedancji udarowej uziemień odgromowych.

Marek Wołoszyk. (2002). Pomiary impedancji (rezystancji) udarowej uziemień odgromowych. W: Pracepomiarowo-kontrolne przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. [Aut.] Gryżewski Z. Wyd. 4. Warszawa: Centr. Ośr. Szkol. i Wyd. SEP** 2002 s. 190-210, 10 rys. 1 tab. bibliogr. 12 poz., -. Retrieved from

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2002

wyświetlono 1 razy

Meta Tagi