Problemy pomiaru rezystancji uziemień odgromowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy pomiaru rezystancji uziemień odgromowych.

Abstrakt

Przedstawiono metody pomiaru i definicję rezystancji uziemienia mierzonej w warunkach statycznych również z zastosowaniem cęgów pomiarowych, a także przy prądach impulsowych o czasie czoła zbliżonym do udaru piorunowego. Zaprezentowano wyniki pomiarów rezystancji przy udarach prądowych o amplitudach od 1 A do setek A. Rezystancja udarowa jest wskaźnikiem zachowania się uziemienia podczas wyładowania atmosferycznego. Zaletą metod udarowych jest możliwość wykonywania pomiarów bez rozkręcania zacisków kontrolnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XVI Konferencja Bezpieczne instalacje elektryczne. Stan obecny - tendencje - unormowania obowiązujące w Unii Europejskiej. strony 150 - 160
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wojtas S., Wołoszyk M., Galewski M.: Problemy pomiaru rezystancji uziemień odgromowych. // XVI Konferencja Bezpieczne instalacje elektryczne. Stan obecny - tendencje - unormowania obowiązujące w Unii Europejskiej. / Łódź: SEP Oddz. Łódźki, 2003, s.150-160
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi