Wyniki wyszukiwania dla: UZIEMIENIE ODGROMOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: UZIEMIENIE ODGROMOWE

Wyniki wyszukiwania dla: UZIEMIENIE ODGROMOWE

 • Pomiary rezystancji statycznej i udarowej uziemień odgromowych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Opisano i porównano właściwości metrologiczne najczęściej stosowanych do pomiarów parametrów uziemień metod: statycznych, wysokoczęstotliwościowych i udarowych.

 • Problemy pomiaru rezystancji uziemień odgromowych.

  Publikacja

  Przedstawiono metody pomiaru i definicję rezystancji uziemienia mierzonej w warunkach statycznych również z zastosowaniem cęgów pomiarowych, a także przy prądach impulsowych o czasie czoła zbliżonym do udaru piorunowego. Zaprezentowano wyniki pomiarów rezystancji przy udarach prądowych o amplitudach od 1 A do setek A. Rezystancja udarowa jest wskaźnikiem zachowania się uziemienia podczas wyładowania atmosferycznego. Zaletą metod...

 • Pomiary impedancji (rezystancji) udarowej uziemień odgromowych

  Publikacja

  - Rok 2002

  Opisano najczęściej stosowane odmiany metod pomiaru rezystancji statycznej iimpedancji udarowej uziemień odgromowych.

 • Specyfika pomiarów rezystancji udarowej uziemień odgromowych

  Publikacja

  Uziomy odgromowe przeznaczone do odprowadzania prądów piorunowych powinny być sprawdzane w warunkach udarowych. Zaletą metod udarowych jest możliwość wykonywania pomiarów bez rozkręcania zacisków kontrolnych. Zaprezentowano wyniki pomiarów rezystancji przy udarach prądowych o amplitudach od 1 do setek A oraz czasach czoła 1 i 4 ćs. Przeprowadzono dyskusję wpływu rozmieszczenia sond pomiarowych na rezultaty badań oraz możliwości...

 • Influence of test procedure on surge impedance of lightning earthings.

  Publikacja

  Uziemienia systemu ochrony odgromowej powinny być badane prądami o parametrach czasowych podobnych do rejestrowanych podczas wyładowań atmosferycznych.Podano definicję impedancji i warunki jej pomiaru. omówiono pojęcie długości efektywnej uziomu.

 • Ocena uziemień odgromowych według aktualnych przepisów normalizacyjnych

  Publikacja

  - Rok 2009

  W artykule zostały omówione procedury i wymagania stawiane systemom uziemień przez przepisy normalizacyjne z punktu widzenia ich skuteczności w systemie ochrony odgromowej. Podstawą takich ocen są pomiary z zastosowaniem metody udarowej lub wysokoczęstotliwościowej. W przypadku metody udarowej przeanalizowano wpływ czasu czoła udaru testującego na otrzymane wyniki.

 • Analiza procedur oceny uziemień odgromowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  W pracy dokonano prównania różnych metod wyznaczania parametrów uziemień odgromowych na tle obowiązujących przepisów. Porównano metody wyznaczania rezystancji statycznej i udarowej oraz impedancji uziemień w szerokim zakresie częstotliwości. Sformułowano wnioski dotyczące zasadności doboru odpowiednich metod pomiarowych do kontroli uziemień o różnej konstrukcji i różnym przeznaczeniu.

 • Impulse measurement accuracy of transmission line earthings

  Publikacja

  - Rok 2008

  Linie przesyłowe elektroenergetyczne są wyposażone w przewody odgromowe łączące wierzchołki konstrukcji poszczególnych słupów. Zastosowana metoda pomiarów z użyciem udarów prądowych pozwala ocenić rezystancę uziemienia bez odłączania przewodów uziemiających od konstrukcji słupa. W pracy zamieszczono wyniki symulacji komputerowych i pomiarów rzeczywistych uziomów wskazujące, że wpływ równoległego połączenia uziemień całej linii...