Impulse measurement accuracy of transmission line earthings - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Impulse measurement accuracy of transmission line earthings

Abstrakt

Linie przesyłowe elektroenergetyczne są wyposażone w przewody odgromowe łączące wierzchołki konstrukcji poszczególnych słupów. Zastosowana metoda pomiarów z użyciem udarów prądowych pozwala ocenić rezystancę uziemienia bez odłączania przewodów uziemiających od konstrukcji słupa. W pracy zamieszczono wyniki symulacji komputerowych i pomiarów rzeczywistych uziomów wskazujące, że wpływ równoległego połączenia uziemień całej linii na rezultat pomiaru jest zawarty w przedziale 3 - 10%.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
29th International Conference on Lightning Protection ICLP2008, 23rd-26th June 2008, Uppsala, Sweden : conference programme and book of extendended abstracts
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Wojtas S.: Impulse measurement accuracy of transmission line earthings// 29th International Conference on Lightning Protection ICLP2008, 23rd-26th June 2008, Uppsala, Sweden : conference programme and book of extendended abstracts/ ed. org. by The Ängström Laboratory, Division for Electricity and Lightning Research, Department of Engineering Sciences. Uppsala University. [B.m.: b.w.] (Uppsala : Uppsala University), 2008,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi