Pomiary rezystancji statycznej i udarowej uziemień odgromowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary rezystancji statycznej i udarowej uziemień odgromowych

Abstrakt

Opisano i porównano właściwości metrologiczne najczęściej stosowanych do pomiarów parametrów uziemień metod: statycznych, wysokoczęstotliwościowych i udarowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Prace pomiarowo-kontrolne przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV strony 188 - 211
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wołoszyk M.: Pomiary rezystancji statycznej i udarowej uziemień odgromowych// Prace pomiarowo-kontrolne przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV/ ed. Gryżewski Zdzisław. - Wyd. 6 popr. Warszawa: Centr. Ośr. Szkol. i Wyd. SEP, 2006, s.188-211
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi