Pomiary strumienia gazu ziemnego przepływomierzem termoanemometrycznym - część 2: badania na obiekcie rzeczywistym. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary strumienia gazu ziemnego przepływomierzem termoanemometrycznym - część 2: badania na obiekcie rzeczywistym.

Abstrakt

W części 2 kontynuuje się opis opracowania kontrolnego układu pomiarowego dla sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego z wykorzystaniem termoanemometrycznego przepływomierza. Omawia się badania weryfikacyjne na obiekcie rzeczywistym obejmujące projekt i instalację próbnego układu pomiarowego na stacji redukcyjno-pomiarowej oraz dokonuje oceny uzyskanych wyników.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Łętowski S., Słomiński P., Słomiński W.: Pomiary strumienia gazu ziemnego przepływomierzem termoanemometrycznym - część 2: badania na obiekcie rzeczywistym.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi