Pomiary w diagnostyce silników indukcyjnych klatkowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary w diagnostyce silników indukcyjnych klatkowych

Abstrakt

W diagnostyce silników indukcyjnych atrakcyjne są metody bezczujnikowe, oparte na pomiarach i analizie parametrów elektrycznych silnika, gdyż w tym przypadku aparatura diagnostyczna może być zlokalizowana z dala od obiekty badanego. W pracy dokonano przeglądu metod diagnostycznych silników indukcyjnych, zarówno metod klasycznych jak i nowych, opracowanych w ostatnich latach. Autor przedstawił ostatnie wyniki swoich badań nad doskonaleniem metod diagnostyki łożysk. W badaniach tych wykorzystuje się specjalnie zaprojektowane układy pomiarowe, pozwalające na uzyskanie niskiego poziomu szumów własnych układu a także zaawansowane metody sztucznej inteligencji w opracowaniu wyników pomiarów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Swędrowski L.: Pomiary w diagnostyce silników indukcyjnych klatkowych. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013.165 s. ISBN 978-83-7348-479-5
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi