Pomorska Kolej Metropolitalna – adaptacyjne zarządzanie przygotowaniem projektu infrastrukturalnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomorska Kolej Metropolitalna – adaptacyjne zarządzanie przygotowaniem projektu infrastrukturalnego

Abstrakt

W opracowaniu zaprezentowano case study, tj. opis przebiegu projektu, którego celem było wypracowanie rozwiązania i przygotowanie dokumentacji do rewita-lizacji linii kolejowej w ramach programu Pomorska Kolej Metropolitarna. Ze względu na nowatorski i innowacyjny przedmiot projektu tj. budowa linii kole-jowej tzw. linii kokoszkowskiej do wypracowani rozwiązani zastosowano w pro-jekcie podejście adaptacyjne. Scharakteryzowano samo podejście adaptacyjne oraz na przykładzie linii kolejowej przedstawiono zasady i kolejność postępowa-nia bazując na tym podejściu.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie – programy, projekty, procesy : Teoria i przypadki praktyczne strony 82 - 121
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Wirkus M., Rudziński K.: Pomorska Kolej Metropolitalna – adaptacyjne zarządzanie przygotowaniem projektu infrastrukturalnego// Zarządzanie – programy, projekty, procesy : Teoria i przypadki praktyczne/ ed. M. Wirkus Warszawa: Difin, 2013, s.82-121
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi