Pooperacyjne wieloczynnikowe migotanie u chorego z ograniczoną chorobą serca - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pooperacyjne wieloczynnikowe migotanie u chorego z ograniczoną chorobą serca

Abstrakt

Migotanie przedsionków po operacjach serca i innych narządów jest stałym problemem odziałów intensywnej opieki pooperacyjnej. Opisano czynniki wystepujące w migotaniu wieloczynnikowym, napadowym lub przetrwałym. Wpływ stymulacji na występowanie AF (stymulacji wiązki Bachmann'a, stymulacji dwuprzedsionkowej, dynamicznej stymulacji przedsionków).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Migotanie przedsionków. Postacie, mechanizmy postępowanie, rola ablacji strony 264 - 266
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Siebert J., Walczak F.: Pooperacyjne wieloczynnikowe migotanie u chorego z ograniczoną chorobą serca// Migotanie przedsionków. Postacie, mechanizmy postępowanie, rola ablacji/ ed. pod red. F. Walczaka, Ł. Szumowskiego, J. Sieberta. Warszawa: Serce dla Arytmii. Fund. na rzecz Elektrofizjologii, 2008, s.264-266
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi