Poprawa warunków koegzystencji wąsko- i ultraszerokopasmowych transmisji radiowych - wyniki pomiarów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Poprawa warunków koegzystencji wąsko- i ultraszerokopasmowych transmisji radiowych - wyniki pomiarów

Abstrakt

Referat przedstawia pokrótce zaproponowaną przez autorów metodę zmniejszania ryzyka wystąpienia zakłóceń w pracy urządzeń wąskopasmowych powodowanych przez transmisje UWB według stan-dardu IEEE 802.15.4a poprzez modyfikację widma sygnału ultraszerokopasmowego. Główną część pracy stanowi prezentacja wyników pomiarów laboratoryjnych jakości odbioru sygnałów wąskopasmowych w obecności zakłóceń impulsowych bez modyfikacji widma oraz przy stosowaniu zaproponowanych metod. Pomiary wykazały, że przy stosowaniu modyfikacji widma możliwe jest zwiększenie poziomu mocy sygnału ultraszerokopasmowego bez pogarszania jakości odbioru sygnałów wąskopasmowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne strony 275 - 280,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sadowski J., Katulski R.: Poprawa warunków koegzystencji wąsko- i ultraszerokopasmowych transmisji radiowych - wyniki pomiarów// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -., nr. nr 19 (2010), s.275-280
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi