Porównanie szybkości wnikania tlenu w reaktorze airlift z odwrotną warstwą fluidalną i pokrewnych reaktorach barbotażowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie szybkości wnikania tlenu w reaktorze airlift z odwrotną warstwą fluidalną i pokrewnych reaktorach barbotażowych

Abstrakt

Badano wpływ parametrów procesowych na szybkość wnikania tlenu w reaktorze airlift z cyrkulacją zewnętrzną i odwrotna warstwą fluidalną w strefie opadania. Omówiono zależności między współczynnikiem wnikania tlenu dla reaktora airlift oraz zawiesinowego reaktora airlift z cyrkulacja zewnętrzną, reaktora airlift z warstwą fluidalną w strefie wznoszenia i zawiesinowej kolumnie barbotażowej. Określono udział mikropęcherzy w wymianie masy gaz-ciecz.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Chemical and Process Engineering-Inżynieria Chemiczna i Procesowa nr 27, strony 125 - 139,
ISSN: 0208-6425
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B.: Porównanie szybkości wnikania tlenu w reaktorze airlift z odwrotną warstwą fluidalną i pokrewnych reaktorach barbotażowych// INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA. -Vol. 27., nr. nr 1 (2006), s.125-139
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi