Porównanie wybranych modeli delaminacji w kompozytach warstwowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie wybranych modeli delaminacji w kompozytach warstwowych

Abstrakt

W artykule zaprezentowano oraz porównano metody modelowania delaminacji w materiałach kompozytowych. Dokonano porównania trzech modeli: modelu izotropowego opartego o kryterium uszkodzenia Hashin'a, modelu wynikającego z analizy wzrostu szczeliny powstającej pomiędzy warstwami laminatu, oraz modelu kinematycznego, w którym uszkodzenie zamodelowano kilkoma elementami skończonymi. W artykule poruszono również problem modelowania delaminacji w elementach, w których nastąpiło rozwarstwienie się więcej niż jednej warstwy na tym samym obszarze laminatu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Modelowanie Inżynierskie nr T. 1, strony 113 - 118,
ISSN: 1896-771X
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Doliński Ł.: Porównanie wybranych modeli delaminacji w kompozytach warstwowych// Modelowanie Inżynierskie. -Vol. T. 1., nr. nr 32 (2006), s.113-118
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi