Potencjał wdrożeniowy systemu netBaltic - scenariusze wykorzystania i perspektywy dalszego rozwoju - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Potencjał wdrożeniowy systemu netBaltic - scenariusze wykorzystania i perspektywy dalszego rozwoju

Abstrakt

Przedstawiono potrzeby związane z wdrażaniem usług e-nawigacji . Dokonano też krótkiej analizy wymagań w zakresie pożądanych parametrów transmisyjnych systemów zdolnych do przenoszenia rosnącej ilości informacji wymienianych pomiędzy stacjami brzegowymi i statkami na morzu. Dokonano też krótkiego przeglądu szerokiego zakresu systemów wykorzystywanych na morzu. Sformułowano wnioski związane z potrzebą opracowania uniwersalnego i stosunkowo taniego systemu łączności z minimalnymi wymaganiami I stanowiącego sensowne uzupełnienie istniejących systemów. Przedstawiono potencjał aplikacyjno-wdrożeniowy i wskazano możliwe kierunki rozwoju systemu.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 68 - 71,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Woźniak J., Wichorowski M., Miszewski M., Nowicki K., Darecki M., Hoeft M., Gierłowski K.: Potencjał wdrożeniowy systemu netBaltic - scenariusze wykorzystania i perspektywy dalszego rozwoju// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 2-3 (2018), s.68-71
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2018.2-3.9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 116 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi