POZIOM EFEKTYWNOŚCI SEKTORÓW BANKOWYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY PRZY ZASTOSOWANIU ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ DANYCH ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

POZIOM EFEKTYWNOŚCI SEKTORÓW BANKOWYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY PRZY ZASTOSOWANIU ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ DANYCH ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Abstrakt

Celem artykuł jest przeprowadzenie wstępnej analizy porównawczej poziomu efektywności sektorów bankowych w wybranych krajach Bałkanów Zachodnich oraz b. republik ZSRR, a także weryfikacja hipotezy, iż w krajach będących dopiero na etapie transformacji sektorów bankowych wpływ kryzysu finansowego na poziom efektywności sektora jako całość był bardziej widoczny niż w krajach, gdzie transformacje tego sektor jest już zakończona.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku strony 163 - 174,
ISSN: 1899-9867
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Kubiszewska K.: POZIOM EFEKTYWNOŚCI SEKTORÓW BANKOWYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY PRZY ZASTOSOWANIU ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ DANYCH ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH// Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. -., nr. 43 (2016), s.163-174
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi