Pozorne objętości molowe oraz ściśliwości adiabatyczne nadchloranów i chlorków metali szeregu Mn(II) - Zn(II) w N,N-dimetyloacetamidzie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pozorne objętości molowe oraz ściśliwości adiabatyczne nadchloranów i chlorków metali szeregu Mn(II) - Zn(II) w N,N-dimetyloacetamidzie

Abstrakt

.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi