Zawartość wybranych metali ciężkich w makrofitach oczyszczalni hydrofitowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zawartość wybranych metali ciężkich w makrofitach oczyszczalni hydrofitowej

Abstrakt

W artykule omówiono rozmieszczenie wybranych metali ciężkich (Cd, Pb, Zn, Cu, Fe, i Mn) w ekosystemie oczyszczalni hydrofitowej o przepływie powierzchniowym w miejscowości Bielkowo w województwie pomorskim. Analizowany obiekt znajduje się na cieku będącym dopływem Jeziora Goszyńskiego, na którym zlokalizowane jest ujęcie wody pitnej dla Gdańska i służy do oczyszczania spływów powierzchniowych z pól uprawnych. Badano rozmieszczenie metali w systemie hydrofitowym, stężenia metali w częściach podziemnych i nadziemnych roślin oraz zmiany sezonowe zawartości metali w poszczególnych częściach roślin. Stwierdzono, że w ekosystemach oczyszczalni hydofitowych następuje efektywne usuwanie metali ciężkich w wyniku ich akumulacji przez makrofity. Największe ilości metali ciężkich akumulowane był w korzeniach roślin. Zmiany sezonowe ilości metali przebiegały odmiennie dla trzech analizowanych gatunków roślin. W przypadku manny mielec następował wzrost ilości akumulowanych metali w ciągu sezonu wegetacyjnego, a dla trzciny maksymalna zawartość metali obserwowano latem, zaś w przypadku pałki szerokolistnej zawartość metali zmniejszała się w trakcie sezonu wegetacyjnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr T. 82, strony 49 - 52,
ISSN: 0016-5352
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Wojciechowska E., Obarska-Pempkowiak H.: Zawartość wybranych metali ciężkich w makrofitach oczyszczalni hydrofitowej// Gaz, Woda i Technika Sanitarna. -Vol. T. 82., nr. nr 9 (2008), s.49-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi