Ocena jakości kompostów z osadów nadmiarowych na podstawie zawartości wybranych metali ciężkich. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena jakości kompostów z osadów nadmiarowych na podstawie zawartości wybranych metali ciężkich.

Abstrakt

Oznaczono zawartość metali ciężkich w próbkach kompostu pochodzących z dwóch niezależnych od siebie oczyszczalni mechaniczno-biologicznych wyposażonych w kompostownie pryzmowe. Oczyszczalnie posiadają zbliżoną technologię oczyszczania ścieków, a nadmiarowy osad utylizują poprzez przyrodnicze wykorzystanie. W próbkach kompostów oznaczono następujące metale ciężkie: cynk, żelazo, ołów, kadm, kobalt, miedź, nikiel, mangan i magnez, wykorzystując technikę atomowej spektroskopii absorpcyjnej (ASA). Celem badań było określenie jakości kompostu na podstawie zawartości metali ciężkich oraz możliwości jego przyrodniczego zagospodarowania. Otrzymane wyniki porównano z obecnymi i nadchodzącymi wymogami prawnymi i na ich podstawie określono użyteczność kompostu na cele przyrodnicze.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 36 - 41,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Świerczek L., Kęprowski B., Mroczek M., Kuncewicz P., Cieślik B., Konieczka P.: Ocena jakości kompostów z osadów nadmiarowych na podstawie zawartości wybranych metali ciężkich.// Analityka: Nauka i Praktyka. -., iss. 3 (2018), s.36-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 79 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi