Thermodynamic properties of inorganic salts in nonaqueous solvents. V. Apparent molar volumes and compressibilities of divalent transition metal bromides in N,N-dimethylformamide - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Thermodynamic properties of inorganic salts in nonaqueous solvents. V. Apparent molar volumes and compressibilities of divalent transition metal bromides in N,N-dimethylformamide

Abstrakt

Zmierzono gęstości i szybkości rozchodzenia się dźwięku roztworów bromków dwuwartościowych metali przejściowych w N,N-dimetyloformamidzie. W oparciu o uzyskane parametry wyznaczono pozorne objętości i ściśliwości molowe. Dokonano analizy oraz zbadano wpływ kompleksowania na wyznaczone wielkości.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA nr 54, strony 220 - 226,
ISSN: 0021-9568
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Warmińska D., Płaczek A., Grzybkowski W.: Thermodynamic properties of inorganic salts in nonaqueous solvents. V. Apparent molar volumes and compressibilities of divalent transition metal bromides in N,N-dimethylformamide // JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA. -Vol. 54, nr. iss. 2 (2009), s.220-226
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi