Praseodymium substituted lanthanum orthoniobate: Electrical and structural properties

Abstrakt

The results of ionic transport and structural measurements for the lanthanum orthoniobate doped by praseodymium are presented and discussed. The influence of calcium co-doping on these properties has also been analyzed. The results suggest the predominant protonic conductivity for the investigated system in the whole range of investigated temperatures. The influence of calcium co-doping on phase purity is analyzed.

Cytowania

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w: CERAMICS INTERNATIONAL nr 44, wydanie 7, strony 8210 - 8215,
ISSN: 0272-8842
Język: angielski
Rok wydania: 2018
Opis bibliograficzny: Dzierzgowski K., Wachowski S., Gojtowska W., Lewandowska I., Jasiński P., Gazda M., Mielewczyk-Gryń A.: Praseodymium substituted lanthanum orthoniobate: Electrical and structural properties// CERAMICS INTERNATIONAL. -Vol. 44, iss. 7 (2018), s.8210-8215
DOI: 10.1016/j.ceramint.2018.01.270
wyświetlono 8 razy
Meta Tagi