Predicting mobility of alkylimidazolium ionic liquids in soils - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Predicting mobility of alkylimidazolium ionic liquids in soils

Abstrakt

Ciecze jonowe są nową grupą związków chemicznych stanowiących idealne, nielotne medium reakcyjne dla wielu procesów technologicznych jak synteza organiczna i biokataliza, będące alternatywnymi elektrolitrami, fazami reakcyjnymi lub modyfikatorami faz oraz smarami. Ich implementacja na szeroką skalę pociągnie za sobą zastosowania w rozmaitych procesach przemysłowych. Biorąc pod uwagę ich dużą stabilność, mogą one przedostać się przez stosowane w przemyśle systemy degradcji zanieczyszczeń w ściekach i dostać sie do środowiska naturalnego gdzie stanowić będą długotrwałe zagrożenie. Sorpcja w glebach ma krytyczne znaczenie dla mobilności, reaktywności i biodostepności tych związków w środowisku. Dotychczas sorpcja badana była na podstawie statycznych testów okresowych co wyklucza jakąkolwiek ocenę dynamiki tego procesu. Celem niniejszej publikacji jest ocena mobilności cieczy jonowych w trzech typach gleb z wykorzystaniem kolumn glebowych.

Cytowania

  • 2 5

    CrossRef

  • 2 2

    Web of Science

  • 2 4

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS nr 9, strony 237 - 245,
ISSN: 1439-0108
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Mrozik W., Jungnickel C., Ciborowski T., Pitner W., Kumirska J., Kaczyński Z., Stepnowski P.: Predicting mobility of alkylimidazolium ionic liquids in soils// JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS. -Vol. 9, nr. iss. 3 (2009), s.237-245
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1007/s11368-009-0057-1
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi