Prędkość podchodzenia statków do morskich konstrukcji hydrotechnicznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prędkość podchodzenia statków do morskich konstrukcji hydrotechnicznych.

Abstrakt

Artykuł zawiera propozycje zmian istniejących zaleceń w zakresie określenia prędkości podchodzenia statków do nabrzeży, pomostów, pirsów, dalb. itp. Stwierdza się, ze istniejące zalecenia zakładają zbyt duże prędkości statków w zależności od warunków środowiskowych i wyporności statków co prowadzi do przewymiarowywania urządzeń odbojowych. W przedstawionych propozycjach prędkości te są znacznie mniejsze.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 348 - 351,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Mazurkiewicz B.: Prędkość podchodzenia statków do morskich konstrukcji hydrotechnicznych. // Inżynieria Morska i Geotechnika. -., (2003), s.348-351
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi