Próba oceny makroekonomicznej efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach UE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Próba oceny makroekonomicznej efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach UE

Abstrakt

Zróżnicowanie krajów pod względem istniejacego poziomu gospodarki, struktury i stopnia zużycia majątku oraz efektywności inwestycji może przyczynić się do dysproporcji w poziomie rozwoju ich gospodarek. W zależności od stworzonych warunków gospodarowania, wysokość stopy inwestycji, konieczna dla osiągnięcia określonego wzrostu gospodarczego, może być zróżnicowana, zarówno w czasie jak i przestrzeni. Warto zatem przeanalizować, jak przebiegał ten proces w Polsce na tle wybranych krajów UE w latach 2000-2006 oraz dokonać próby oceny makroekonomicznej efektywności tych gospodarek, co stanowi główny cel pracy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Polityka Unii Europejskiej [Dokument elektroniczny] strony 82 - 91
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Szymczak A.: Próba oceny makroekonomicznej efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach UE // Polityka Unii Europejskiej [Dokument elektroniczny]/ ed. redaktor naukowy Danuta Kopycińska. - Dane tekstowe. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, s.82-91
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi