Problem oznaczania pozostałości rozpuszczalników organicznych w wybranych produktach spożywczych i farmaceutycznych, cz I - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problem oznaczania pozostałości rozpuszczalników organicznych w wybranych produktach spożywczych i farmaceutycznych, cz I

Abstrakt

W artykule przedstawiono ogólny wpływ, jaki na nasze życie ma wzrastająca urbanizacja i uprzemysłowienie. Przedstawiono również źródła zanieczyszczenia żywności i leków rozpuszczalnikami oraz regulacje prawne dotyczące tego rodzaju zanieczyszczeń (Farmakopea Europejska, Farmakopea Amerykańska, Dyrektywy Unii Europejskiej, Rozporządzenia Rady Ministrów).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 30 - 32,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Michulec M., Wardencki W.: Problem oznaczania pozostałości rozpuszczalników organicznych w wybranych produktach spożywczych i farmaceutycznych, cz I// Analityka: Nauka i Praktyka. -., nr. 1 (2003), s.30-32
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi