Problem wody gruntowej pod ciśnieniem w aspekcie posadowienia dróg w wykopach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problem wody gruntowej pod ciśnieniem w aspekcie posadowienia dróg w wykopach

Abstrakt

Jednym z problemów, który wymaga rozwiązania na etapie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, jest woda gruntowa na odcinkach zlokalizowanych w wykopach. Może występować w postaci zwierciadła swobodnego, co objawia się sączeniami i wypływami ze skarp i/lub w postaci zwierciadła napiętego, uniemożliwiającego realizację robót lub prawidłową eksploatację z uwagi na przebicia i wypływy przez warstwy podłoża gruntowego nawierzchni. W artykule przedstawiono przekład zrealizowanego odcinka drogi ekspresowej S7 w głębokim wykopie ze swobodnym i z napiętym zwierciadłem wody gruntowej, stabilizującym się powyżej niwelety.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Magazyn Autostrady strony 52 - 56,
ISSN: 1730-0703
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Horodecki G.: Problem wody gruntowej pod ciśnieniem w aspekcie posadowienia dróg w wykopach// Magazyn Autostrady -,iss. 3 (2020), s.52-56
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi