Zagrożenia uczestników ruchu drogowego na drogach regionalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zagrożenia uczestników ruchu drogowego na drogach regionalnych

Abstrakt

Referat zawiera analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich. Przedstawiono poziom bezpieczeństwa na tle całej sieci drogowej oraz charakterystykę poszczególnych województw. Przedstawiono ranking województw ze względu na liczby wypadków i ich ofiar oraz wybrane wskaźniki. Zaprezentowano, jakie są najczęściej występujące rodzaje wypadków na drogach wojewódzkich oraz przedstawiono lokalizację wypadków pod kątem odcinka drogi. Podano również przykłady typowych błędów infrastruktury drogowej, szczególnie związanych z ruchem pieszych , otoczeniem dróg i rozwiązaniem geometrii skrzyżowań. Wskazano, że infrastruktura drogowa ma decydujący wpływ na poziom bezpieczeństwa ze względu na brak odpowiednich standardów. Podano również, na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę przy podejmowaniu działań naprawczych. Konieczne jest również dalsze prowadzenie badań w tym zakresie w celu dokładniejszego rozpoznania wpływu elementów infrastruktury dróg wojewódzkich na bezpieczeństwo ruchu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 839 - 848,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Budzyński M.: Zagrożenia uczestników ruchu drogowego na drogach regionalnych// Logistyka. -., nr. 3 (2014), s.839-848
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi