Problematyka dozwolonych wyłączeń wymagań normy ISO 9001:2000 oraz zakresu certyfikacji systemów zarządzania jakością. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problematyka dozwolonych wyłączeń wymagań normy ISO 9001:2000 oraz zakresu certyfikacji systemów zarządzania jakością.

Abstrakt

Przedstawiono uwagi związane z określeniem zakresu działalności organizacji wdrażających system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 oraz ewentualnym wyłączeniem niektórych wymagań tej normy nie znajdujących odzwierciedlenia w specyfice danej organizacji.

Piotr Grudowski. (2002). Problematyka dozwolonych wyłączeń wymagań normy ISO 9001:2000 oraz zakresu certyfikacji systemów zarządzania jakością., 31-35.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Archiwalna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Inżynieria Jakości ´02. Jubileusz 80-lecia urodzin prof. zw. dr. hab. inż. Romualda Kolmana. strony 31 - 35
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Grudowski P.: Problematyka dozwolonych wyłączeń wymagań normy ISO 9001:2000 oraz zakresu certyfikacji systemów zarządzania jakością.// Inżynieria Jakości ´02. Jubileusz 80-lecia urodzin prof. zw. dr. hab. inż. Romualda Kolmana./ ed. P. Grudowski, J. Preihs, W. Przybylski Gdynia: Akad. Mor., 2002, s.31-35

wyświetlono 2 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi