Problemy walki ze spamem w sieciach VoIP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy walki ze spamem w sieciach VoIP

Abstrakt

Ilość spamu w dzisiejszych systemach VoIP jest niewielka. Szacuje się jednak, iż w przyszłości liczba niechcianych połączeń dramatycznie wzrośnie, paraliżując pracę większości firm z sektora biznesowego (zarówno małych jak i dużych). Odbije się to także na kliencie indywidualnym. W pracy przedstawiono możliwości atakowania klientów telefonicznych w sieciach VoIP. Scharakteryzowano problemy związane z realizacją wielu niechcianych połączeń (np. reklamowych) do klientów w systemach VoIP - SPIT oraz wykazano, iż tradycyjne techniki filtrowania spamu są tutaj zawodne. Przedstawiono prowadzone obecnie prace naukowo-badawcze mające na celu stworzenie skutecznej metody walki z tym problemem.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Multimedia i mobilność - wolność czy smycz? strony 52 - 61
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Nowicki K., Rutkowski M.: Problemy walki ze spamem w sieciach VoIP// Multimedia i mobilność - wolność czy smycz?/ ed. eds. Agnieszka Szewczyk, Ewa Krok; Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego. Szczecin: , 2009, s.52-61
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi