Proces ciągłego doskonalenia wśród laureatów XXIII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Proces ciągłego doskonalenia wśród laureatów XXIII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości

Abstrakt

Model doskonałości można zdefiniować jako zbiór zasad kompleksowej oceny organizacji, który często wykorzystywany jest jako podstawa konkursów jakości. Europejski Model Doskonałości EFQM pozwala na doskonalenie organizacji m.in. poprzez kompleksowe podejście, identyfikację mocnych i słabych stron organizacji czy zwiększenie zaangażowania pracowników w doskonalenie. Celem niniejszego referatu jest analiza działań doskonalących zidentyfikowanych u laureatów XXIII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, który tak jak Polska Nagroda Jakości swoje zasady opiera na Modelu EFQM. Analiza raportów tych jednostek dowodzi, że organizacje na najwyższym poziomie skuteczności zarządzania stosują wiele metod i narzędzi, które pozwalają na ciągłe doskonalenie procesów. Podmioty te wykazują podejście systemowe, monitorują wszystkie procesy w organizacji. Cały czas też analizują potrzeby i oczekiwania klientów. Kierownictwo daje dobry przykład i angażuje pracowników do zmian poprzez m.in. różnego rodzaju systemy motywacyjne. Otrzymane nagrody i wyróżnienia stanowią potwierdzenie zaangażowania laureatów w procesy ciągłego doskonalenia organizacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Wendt A.: Proces ciągłego doskonalenia wśród laureatów XXIII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości// Modele organizacyjne w warunkach rewolucji 4.0/ : , 2021, s.263-269
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 78 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi