Metodyka systematycznego przeglądu literatury w zakresie konkursów o nagrody jakości opartych na modelach doskonałości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metodyka systematycznego przeglądu literatury w zakresie konkursów o nagrody jakości opartych na modelach doskonałości

Abstrakt

Model doskonałości można zdefiniować jako zbiór zasad kompleksowej oceny organizacji , który często wykorzystywany jest jako podstawa konkursów jakości. Celem niniejszego referatu jest systematyczny przegląd literatury o tematyce konkursów jakości opartych na modelach doskonałości, szczególnie związanych z modelem EFQM – modelem europejskim. Podczas badań wykorzystano trzy bazy literaturowe dostępne na Politechnice Gdańskiej – Taylor&Francis, Web of Science oraz Scopus. Za pomocną powyższej metody zdiagnozowany został stan faktyczny związany z konkursami na świecie. Uzyskano informacje na temat: liczby publikacji o tej tematyce, rozpoznawalności modeli doskonałości na świecie oraz o możliwościach ich wykorzystania. Ukazano lukę badawczą związaną z konkursami o charakterze krajowym i regionalnym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Wendt A.: Metodyka systematycznego przeglądu literatury w zakresie konkursów o nagrody jakości opartych na modelach doskonałości// / : , 2020, s.223-231
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi