System polskich regionalnych nagród jakości opartych na modelach doskonałości. Diagnoza i ocena porównawcza - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System polskich regionalnych nagród jakości opartych na modelach doskonałości. Diagnoza i ocena porównawcza

Abstrakt

Celem autorów tego artykułu jest porównanie wybranych uwarunkowań towarzyszących procesom organizacji polskich konkursów o regionalne nagrody jakości oparte na modelach doskonałości. W rezultacie określone zostaną wnioski, które wskażą na ważne problemy oraz powinny pomóc usprawnić te przedsięwzięcia, tak by podnieść stopień zainteresowania się nimi oraz tym samym zwiększyć ich rangę w promowaniu podejścia projakościowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W :Nowe aspekty zarządzania organizacjami strony 175 - 182
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Grudowski P., Wendt A.: System polskich regionalnych nagród jakości opartych na modelach doskonałości. Diagnoza i ocena porównawcza// Nowe aspekty zarządzania organizacjami/ ed. prof. Elżbieta Skrzypek, dr Mariusz Hofman, dr Grzegorz Grela Lublin: Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, 2017, s.175-182
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi