Proces konwersji biomasy lignocelulozowej na drodze hydrolizy zasadowej i utleniania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Proces konwersji biomasy lignocelulozowej na drodze hydrolizy zasadowej i utleniania

Abstrakt

Do najbardziej nowoczesnych i przyszłościowych metod chemicznych obróbki wstępnej masy lignocelulozowej zalicza się wykorzystanie ozonu. Ozon w znacznym stopniu degraduje ligninę, ale nie narusza struktury celulozy i hemicelulozy, która w rezultacie pozostaje dostępna do bezpośredniego kontaktu z enzymami i mikroorganizmami. Ozonoliza to możliwość prowadzenia procesu w warunkach temperatury i ciśnienia otoczenia. Nie ma miejsca uwalnianie toksycznych związków chemicznych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gospodarka Odpadami strony 24 - 27,
ISSN: 2084-7777
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Nowak P., Hołowacz I., Kokocha S., Kamiński M.: Proces konwersji biomasy lignocelulozowej na drodze hydrolizy zasadowej i utleniania// Gospodarka Odpadami. -., nr. 2 (2018), s.24-27
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi