Proces realizacji działań dotyczących miejskiego transportu ładunków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Proces realizacji działań dotyczących miejskiego transportu ładunków

Abstrakt

W artykule przedstawiono strukturę proces zarządzania realizacją działań dotyczących miejskiego transportu ładunków. Proces obejmuje etapy planowania, organizacji, realizacji i kontroli, przy czym szczególną uwagę poświęcono etapowi planowania. Jest to spowodowane zidentyfikowanymi na bazie doświadczeń zagranicznych problemami w praktycznej identyfikacji problemów związanych transportem ładunków poprzez podmioty odpowiedzialne na zarządzanie miejskim system transportowym. Wobec tego wskazano główne obszary problemowe, uczestników procesów transportowych (zarówno o charakterze regulacyjnym jak i komercyjnym) oraz charakterystykę miejskich łańcuchów dostaw. Na tej podstawie opracowany został schemat czynności pozwalających na praktyczną analizę istniejącej sytuacji oraz podjecie na tej podstawie racjonalnych działań usprawniających. Przedstawiono również katalog potencjalnych rozwiązań opierając się na dostępnych przykładach praktycznych. W dalszej kolejności przedstawiono syntetycznie propozycję systemu organizacji i realizacji przyjętych rozwiązań, uwzględniający cztery uzupełniające się płaszczyzny: funkcjonalną, logiczną, technologiczną i sprzęto

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 2802 - 2812,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Kaszubowski D.: Proces realizacji działań dotyczących miejskiego transportu ładunków// Logistyka. -., nr. 3 (2014), s.2802-2812
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi