Problematyka naukowo-badawcza w procesie integracji systemu bezpieczeństwa transportu w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problematyka naukowo-badawcza w procesie integracji systemu bezpieczeństwa transportu w Polsce

Abstrakt

Potrzeby integrowania systemów bezpieczeństwa transportu wynikają ze współczesnych wymagań cywilizacyjnych i systemowych. Warunkiem realizacji tych potrzeb jest silne wsparcie procesów integracyjnych wiedzą ukierunkowaną na typowe dla systemu transportu zjawiska powstawania wypadków i awarii, techniki badań czy potrzeby komunikowania o uzyskanych wynikach tych badań. Szczególnym wymaganiem prowadzenia badań wypadków transportowych jest ich niezaleŜność, multidyscyplinarność i innowacyjność. W Polsce, wskutek niezwykle skromnego finansowania a takŜe rozproszenia badań nad bezpieczeństwem transportu, tworzenie naukowych podstaw integracji systemów bezpieczeństwa transportu staje się niezwykle trudnym zadaniem, zwłaszcza w zakresie integrowania funkcji i struktur organizacyjnych transportu lotniczego, wodnego i kolejowego z transportem drogowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 1571 - 1578,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Michalski L., Żukowska J.: Problematyka naukowo-badawcza w procesie integracji systemu bezpieczeństwa transportu w Polsce// Logistyka. -., nr. 3 (2012), s.1571-1578
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi