Production of gaseous matrix-free reference materials. Application of thermoanalytical techniques - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Production of gaseous matrix-free reference materials. Application of thermoanalytical techniques

Abstrakt

Materiały odniesienia są wykorzystywane w każdym laboratorium w celu zapewnienia jakości wyników pomiarów analitycznych. Produkcja materiałów odniesienia nie jest zadaniem łatwym, szczególnie w przypadku składników gazowych, toksycznych i o nieprzyjemnym zapachu. Termiczny rozkład związków powierzchniowych jest bardzo dogodnym sposobem sporządzania właśnie tego rodzaju mieszanin. Ważną rolę w procesie termicznego rozkładu związków powierzchniowych odgrywa temperatura. W pracy przedstawiono wykorzystanie technik termoanalitycznych (termograwimetria w połączeniu z różnicową kalorymetrią skaningową (TG-DSC) i skaningową mikroskopią elektronową (SEM)) w celu sprawdzenia i potwierdzenia zakresu temperatur termicznego rozkładu związków powierzchniowych określonych z wykorzystaniem techniki termicznej desorpcji w połączeniu z chromatografią gazową (TD-GC).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY nr 86, strony 531 - 536,
ISSN: 1388-6150
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Świtaj-Zawadka A., Konieczka P., Biernat J., Takao Y., Mita K., Komar S., Wesołowski M., Przyjazny A., Namieśnik J.: Production of gaseous matrix-free reference materials. Application of thermoanalytical techniques// JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. -Vol. 86., nr. nr 2 (2006), s.531-536
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi