Profilaktyka przeciwpowodziowa w okresie zimowym na zbiorniku Włocławek - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Profilaktyka przeciwpowodziowa w okresie zimowym na zbiorniku Włocławek

Abstrakt

Wisła należy do rzek o podwyższonym ryzyku wystąpienia powodzi zatorowych, a problem zlodzenia na rzece Wiśle jest zjawiskiem dobrze udokumentowanym. Przyczyną powstawania zatorów na granicy rzeki i cofki zbiornika jest zmiana warunków przepływu wód, powodująca wcześniejsze zamarzanie zbiornika wraz z późniejszym rozpadem pokrywy lodowej. Najskuteczniejszą metodą kontrolowanej ingerencji w fazę rozpadu pokrywy lodowej jest lodołamanie. Wzdłuż całej długości Zbiornika Włocławek lodołamacze wykonują rynnę o szerokości około 500 m.Akcja lodołamania na zbiorniku ma sens tylko wówczas, gdy jest połączona ze spławianiem lodu przez jaz. Przy spławianiu lodu Wisła poniżej stopnia powinna być wolna od lodu. W rzeczywistości warunek ten nie zawsze jest spełniany. Lodołamacze zlokalizowane w obrębie Ujścia Wisły, czasami nie są w stanie dotrzeć do stopnia wodnego przy niskich stanach wody, które poprzedzają naturalny pochód lodu. Dlatego też dotarcie lodołamaczy do stopnia jeszcze przed rozpoczęciem spławiania lodu przez stopień nie zawsze jest możliwe. W takich warunkach spływająca kra rozbudowuje wcześniej utworzony zator śryżowo - lodowy poniżej stopnia i uszczelnia go. W artykule znajduje się ogólna charakterystyka stopnia wodnego i zbiornika we Włocławku. Sposoby ochrony przed powodzią na zbiorniku Włocławek w okresie zimowym z wykorzystaniem lodołamaczy. Opis akcji lodołamania w sezonie zimowym 2011/2012.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Sympozjum Ogólnokrajowe : Hydrotechnika XIV'2012 : materiały, Ustroń, 22-24 maja 2012 strony 199 - 214
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Jerzyło P.: Profilaktyka przeciwpowodziowa w okresie zimowym na zbiorniku Włocławek// Sympozjum Ogólnokrajowe : Hydrotechnika XIV'2012 : materiały, Ustroń, 22-24 maja 2012/ ed. red. nauk. E. Nachlik. Politechnika Krakowska. Ustroń: Śląska Naczelna Organizacja Techniczna FSNT w Katowicach, 2012, s.199-214
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 108 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi