Prognozowanie cen równowagi w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prognozowanie cen równowagi w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Abstrakt

W artykule wskazano na możliwości zastosowania cen równowagi w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Omówiono kierunki badań i metody prognozowania cen, zwracając szczególną uwagę na ich znaczenie dla rynku oligopolistycznego. Przedstawiono również przykład wykonanej za pomocą metod ekonometrycznych prognozy cen detalicznych oleju napędowego na polskim rynku paliw płynnych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 175 - 190,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sobiechowska-Ziegert A.: Prognozowanie cen równowagi w zarządzaniu przedsiębiorstwem// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. Nr 103 (2010), s.175-190
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi