Metoda szacowania przybliżonego poziomu optymalnych cen zbytu paliw płynnych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda szacowania przybliżonego poziomu optymalnych cen zbytu paliw płynnych.

Abstrakt

W artykule przedstawiono metodę zarządzania cenami w oparciu o przybliżony punkt równowagi na rynku oligopolu homogenicznego. W celu zobrazowania metody przeprowadzono symulacje dostosowywania się cen paliw do zmieniających się warunków rynkowych. Do symulacji wykorzystano oryginalne wyniki oszacowań modeli ekonometrycznych popytu na paliwa oraz cen paliw w Polsce. Artykuł przedstawia też symulacje powiązań typu wertykalnego między uczestnikami rynku paliw.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Sobiechowska-Ziegert A.: Metoda szacowania przybliżonego poziomu optymalnych cen zbytu paliw płynnych.// . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi