Zarządzanie cenami w przedsiębiorstwie działającym na oligopolistycznym rynku produktów homogenicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie cenami w przedsiębiorstwie działającym na oligopolistycznym rynku produktów homogenicznych

Abstrakt

W artykule pokazano ogólne prawidłowości w zakresie kształtowania cen na rynku konkurencji doskonałej, monopolu czystego oraz oligopolu homogenicznego wykorzystując analizę graficzną. Wskazano również możliwości zarządzania cenami w oligopolu działającym na rynku międzynarodowym na podstawie przybliżonego rozwiązania optymalnego dla branży.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Sobiechowska-Ziegert A.: Zarządzanie cenami w przedsiębiorstwie działającym na oligopolistycznym rynku produktów homogenicznych // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi