Ekonometryczne prognozy cen na przykładzie rynku paliw w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekonometryczne prognozy cen na przykładzie rynku paliw w Polsce

Abstrakt

W artykule podjęto zagadnienie prognozowania cen metodami ekonometrycznymi. Jako przykład analizowanego rynku wybrano rynek paliw płynnych w Polsce. Dla wybranych paliw przedstawiono przyczynowo-skutkową analizę cen w układzie kwartalnym a następnie krótkookresową prognozę za pomocą modeli: przyczynowo-skutkowego, autoregresyjnego oraz modelu trendu. Na zakończenie dokonano porównania jakości otrzymanych prognoz i sformułowano wnioski.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime strony 99 - 106
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Sobiechowska-Ziegert A.: Ekonometryczne prognozy cen na przykładzie rynku paliw w Polsce// Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime/ ed. eds. Joanna Czech-Rogosz, Jacek Pietrucha, Rafał Żelazny. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, 2009, s.99-106
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi