Propozycja architektury i realizacji wydziałowego systemu LMS testowania i oceniania wiedzy studentów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Propozycja architektury i realizacji wydziałowego systemu LMS testowania i oceniania wiedzy studentów

Abstrakt

Referat omawia zagadnienia testowania i automatycznej oceny testów w systemach zdalnego nauczania. Przedstawiono ograniczenia powszechnie spotykanych technologii. Zaprezentowano autorski system LMS testowania i oceniania wiedzy. System zrealizowano i przetestowano na wydziale ETI PG. Zastosowane rozwiązania są unikalne pod względem architektury systemu i funkcjonalności. System zaprojektowano z myślą o modularności, uniwersalności i prostocie obsługi. Priorytetem była także funkcjonalność automatycznej oceny testów, która jest trudna do przecenienia w rozbudowanych ośrodkach akademickich, jakim jest Politechnika Gdańska.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Gierłowski K., Gierszewski T., Nowicki K.: Propozycja architektury i realizacji wydziałowego systemu LMS testowania i oceniania wiedzy studentów// // Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. - Tom 7 (**2005), s. 513-522 : 3 rys. - Bibliogr. 9 poz. - ISBN 83-917681-7-1. - [ISSN 1732-1166]. -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi