Przenośne stanowisko do badania odbieraków prądu taboru miejskiego i kolejowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przenośne stanowisko do badania odbieraków prądu taboru miejskiego i kolejowego

Abstrakt

Jednym z ważnych czynników niezawodnego funkcjonowania zelektryfikowanego transportu szynowego jest utrzymanie w dobrym stanie technicznym odbieraków prądu pojazdów. Uszkodzenie lub niepoprawna regulacja odbieraka pogarsza warunki odbioru prądu, a nawet może doprowadzić do awarii trakcyjnej sieci jezdnej. Rozwój techniki oraz rosnąca świadomość techniczna skłaniają do opracowywania nowych metod diagnostycznych, zwięk-szających zakres i precyzję kontroli odbieraków oraz skracających czas badania. Przedstawiono przegląd nowoczesnych rozwiązań stanowisk diagnostyki i monitoringu odbieraków prądu – wdrożonych do eksploatacji oraz będących efektem prac badawczych. Omówiono wymagany zakres diagnostyki. Przedstawiono stanowisko do wyznaczania charakterystyki statycznej podczas przejazdu lokomotywy przez opo-miarowany odcinek toru. Zaprezentowano stanowisko monitoringu odbieraków prądu na linii kolejowej MOP. Zaproponowano wykorzystanie systemu skanowania trójwymiarowego do oceny zużycia i wykrywania uszkodzeń nakładek stykowych odbieraków WINS. Przedstawiono rozwiązanie przenośnego stanowiska do badania odbiera-ków prądu taboru miejskiego i kolejowego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Transportu Szynowego strony 1924 - 1929,
ISSN: 1232-3829
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Judek S., Karwowski K.: Przenośne stanowisko do badania odbieraków prądu taboru miejskiego i kolejowego// TTS Technika Transportu Szynowego. -., nr. 12 (2015), s.1924-1929
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi