Przenoszenie pojemności a miękkie przełączanie połączeń pomiędzy komórkami w systemie UMTS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przenoszenie pojemności a miękkie przełączanie połączeń pomiędzy komórkami w systemie UMTS

Abstrakt

W artykule porównano wpływ przenoszenia pojemności pomiędzy komórkami hierarchicznej struktury komórkowej oraz miękkiego przełączania połączeń na obciążenie interfejsu radiowego WCDMA/FDD sieci UMTS Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych obrazujące możliwości współdziałania obu tych mechanizmów podczas rzeczywistej pracy sieci. Symulowana sieć komórkowa została zaplanowana na cyfrowej mapie miasta Gdańska.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 500 - 503,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gajewska M.: Przenoszenie pojemności a miękkie przełączanie połączeń pomiędzy komórkami w systemie UMTS// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. Nr 6 (2010), s.500-503
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi