Przepustowość istniejącego układu kanalizacyjnego a metody wyznaczania natężeń deszczy miarodajnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przepustowość istniejącego układu kanalizacyjnego a metody wyznaczania natężeń deszczy miarodajnych

Abstrakt

Analizy przepustowości układu kanalizacji pracującego w układzie mieszanym - częściowo ogólnospławnym częściowo mieszanym. Problem identyfikacji przewodów. Analizy przepustowości w aspekcie wymagań PN-EN752 oraz wytycznej A118. Wykorzystane wzory empiryczne Błaszczyka, Bogdanowicz-Stachy i Suligowskiego. Problem zjawisk ekstremalnych. Zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni, ich wpływ na parametry zlewni. Szczególny problem przepustowości kolektorów głównych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Instal strony 46 - 49,
ISSN: 1640-8160
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Pieniaszek A.: Przepustowość istniejącego układu kanalizacyjnego a metody wyznaczania natężeń deszczy miarodajnych// Instal. -., iss. 2 (2018), s.46-49
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi