PRZYCZEPY DO BADANIA OPORU TOCZENIA OPON DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PRZYCZEPY DO BADANIA OPORU TOCZENIA OPON DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Abstrakt

Przedstawiono doświadczenia Zespołu Pojazdów Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej dotyczące urządzeń badawczych (przyczep) do pomiaru oporu toczenia opon do samochodów osobowych i nawierzchni drogowych. Opisano przyczepy pomiarowe tego typu. Pomiary oporu toczenia opon samochodowych wymuszane są koniecznością osiągania przez pojazd jak największej swojej sprawności energetycznej. Niskie opory toczenia opon mają wpływ na obniżenie zużycia paliwa przez pojazd. Dlatego od lat bada się opory toczenia opon samochodowych i pojazdów. W przypadku opon stosowane są zwykle dwie metody pomiaru: laboratoryjna i drogowa. W niniejszym artykule przedstawiono urządzenia (przyczepy pomiarowe) wykorzystywane w metodzie drogowej.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe strony 179 - 184,
ISSN: 1509-5878
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Taryma S., Woźniak R.: PRZYCZEPY DO BADANIA OPORU TOCZENIA OPON DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 9 (2018), s.179-184
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.24136/atest.2018.311
Bibliografia: test
 1. Taryma S., Woźniak R.: Energetyczne aspekty toczenia koła ogumionego o dużej odkształcalności. Archiwum Motoryzacji, The Archives of Automotive Engineering, Wydawnictwo Naukowe PTNM, PSAE Science and Technology Publication, 4/2010
 2. Taryma S.: Opór toczenia opon samochodowych: monografie 80 (rozprawa habilitacyjna), Wydawnictwo Politechniki Gdań- skiej, Gdańsk 2007
 3. Taryma S.: Drogowe metody badania oporu toczenia opon samochodowych. VIII Międzynarodowe Sympozjum IPM "DO- SKONALENIE KONSTRUKCJI ORAZ METOD EKSPLOATA- CJI POJAZDÓW MECHANICZNYCH", Warszawa -Rynia, 11- 13.12.2002, Zbiór Referatów, Wojskowa Akademia Technicz- na, Instytut Pojazdów Mechanicznych, część II
 4. Bergiers A., Goubert L.: About the rolling resistance trailer and parameters influencing rolling resistance. SURF0027-Bergiers
 5. Descornet G.; Influence des caracteristiques de surface sur la resistance au roulement. Ingenieurs of l'Automobile, Januar- Februar 1987 otwiera się w nowej karcie
 6. Sandberg U., Haider M., Conter M., Goubert L., Bergiers A., Glaeser K. -P., Zöller M, Bojuard O., Hammarström U., Karlsson R., Ejsmont J. A., Wang T., Harvey J. T.: Rolling Re- sistance -Basic Information and State-of-the Art on Measure- ment methods. Deliverable # 1 in MIRIAM SP1, Final version, updated 2011-06-01 otwiera się w nowej karcie
 7. Bergiers A., Maeck J.: Trailer based RR measurement method: draft standard preparation. ROSANNE Final seminar, Sterrebee, 11 October 2016
 8. Bergiers A., Goubert L., Anfosso-Lédée F., Dujardin N., Ejsmont J. A., Sandberg U., Zöller M.: Comparison of Rolling Resistance Measuring Equipment -Pilot Study. MIRIAM, SP1 Deliverable No. 3, Final version 2011-12-31
 9. https://www.google.pl/search?q=measuring+rolling+resistance +trailer+from+fkfs+photos&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=4w RDE- wxi_6FS1M%253A%252CdFTloJQA46vnXM%252C_&usg=__ Qz399qliwlRzTCLwe8IultCJYC0%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjG 7_GsvcjZAhVLjywKHcaABYkQ9QEINTAB#imgrc=4wRDEwxi_ 6FS1M: otwiera się w nowej karcie
 10. Taryma S.: Przyczepa do badania oporu toczenia samocho- dowych w warunkach drogowych, BADANIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH, SEMINARIUM MIĘDZYNARODOWE, Gdańsk, 18-19 listopad 2002, Polska
 11. Wozniak R., Taryma S., Ronowski G.: Relieving the Measuring System of the Trailer for Tyre/Road Rolling Resistance Measurements from the Inertia Force. Key Engineering Materials, Fundamentals of Machine Design, Vol. 490 (2012), Trans Tech Publications, Switzerland otwiera się w nowej karcie
 12. Wozniak R., Taryma S., Ronowski G.: Modernization of the Trailer for Tyre/Road Rolling Resistance Measurements. Key Engineering Materials, Fundamentals of Machine Design, Vol. 490 (2012), Trans Tech Publications, Switzerland otwiera się w nowej karcie
 13. Ronowski G.: Design and calibration of rolling resistance test trailer R 2 Mk.2. Scientific Conference on Automotive Vehicles and Combustion Engines (KONMOT 2016) IOP Publishing. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 148 (2016) otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 169 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi